Pôsobnosť na Slovensku

Spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. sa člení na direkcie a oblasti, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenskej republiky. Tieto, spolu so závodom prefabrikovanej výroby v Seredi, uskutočňujú celkovú operatívnu činnosť.